ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Η Ακρόπολη των Αθηνών είναι μια αρχαία ακρόπολη που βρίσκεται σε μια βραχώδη προεξοχή πάνω από την πόλη της Αθήνας και περιέχει τα ερείπια πολλών αρχαίων κτιρίων μεγάλης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας, με το πιο διάσημο να είναι ο Παρθενώνας. Η λέξη ακρόπολη προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ἄκρον (ακρόν, «υψηλότερο σημείο, άκρο») και πόλις (πόλις, πόλη). Ο όρος ακρόπολη είναι γενικός και υπάρχουν πολλές άλλες ακροπόλεις στην Ελλάδα. Κατά τους αρχαίους χρόνους η Ακρόπολη των Αθηνών ήταν γνωστή και πιο σωστά ως Κεκροπία, από τον θρυλικό φιδάνθρωπο Κέκροπα, τον υποτιθέμενο πρώτο Αθηναίο βασιλιά.

While there is evidence that the hill was inhabited as far back as the fourth millennium BC, it was Pericles (c. 495–429 BC) in the fifth century BC who coordinated the construction of the buildings whose present remains are the site’s most important ones, including the Parthenon, the Propylaea, the Erechtheion and the Temple of Athena Nike. The Parthenon and the other buildings were seriously damaged during the 1687 siege by the Venetians during the Morean War when gunpowder being stored in the Parthenon was hit by a Venetian bombardment and exploded.

Distance: 4 km.

Access: Electric Railway – Metro (“AKROPOLI” station)

Reference: Wikipedia